Onze Sponsoren

SP Tab

We hebben 30 gasten en geen leden online

Menu Positie 4

Afspraken rondom Overlijdens

In het verleden is er bij sommigen onder jullie verwarring ontstaan in verband met het rondbrengen van overlijdensberichten in onze buurt en het verzorgen/helpen bij koffietafels.
Als bestuur van de buurtschap hebben we, in de 25 jaar dat we nu bezig zijn, deze taken nooit op ons genomen.
Hulp bij een koffietafel werd voorheen dikwijls aangeboden door de naaste buren van de overledene, net als het verspreiden van de overlijdensberichten.
Tot voor enkele jaren brachten bijvoorbeeld Michel Mentens en later Toon Mentens uit de Hoge Wegel op verzoek van de familie de overlijdensberichten rond.
We willen jullie nu informeren over het feit dat Marcel Mentens, wegens omstandigheden, afziet van deze taak.

Met ingang van 1 oktober 2018 stopt hij met het rondbrengen van de overlijdensberichten.
Wij danken Marcel voor het feit dat hij dit werk toch gedurende meerdere jaren op zich heeft genomen.


Lange tijd geleden was het ook de gewoonte dat De buurtschap bij een overlijden een aantal missen bestelde/betaalde bij de parochie maar, omdat steeds minder families kozen voor een kerkelijke uitvaart, heeft het bestuur toen besloten om, via een bijdrage van 75 € uit de kas, bij te dragen in de kosten van het overlijden van een buurtbewoner.
Dit bedrag wordt door 2 van onze bestuursleden, enkele weken na het overlijden, persoonlijk bij de familie afgegeven.
We hopen met dit bericht alle onduidelijkheden rondom dit onderwerp te hebben weggenomen.

Het bestuur van Buurtschap “De Riet”